CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CUNG ỨNG NHÂN LỰC HƯNG THỊNH PHÁT
 
» THƯ VIỆN » Hình ảnh hoạt động » Nhân công lao động đang làm việc tại đối tác

Phòng nhân sự

Phòng nhân sự    Phòng nhân sự

 0901 380 609

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh    Phòng kinh doanh

 0901 444 387 - 0938 999 641

Phòng kế toán

Phòng kế toán    Phòng kế toán

 

Phòng nhân sự

Phòng nhân sự    Phòng nhân sự

 0901 380 609

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh    Phòng kinh doanh

 0901 444 387 - 0938 999 641

Phòng kế toán

Phòng kế toán    Phòng kế toán

 

0901 444 387